ปฏิทินกิจกรรมคณะ

 

ปฏิทินกิจกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือน กันยายน

ปฏิทินกิจกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือน กรกฏาคม

ปฏิทินกิจกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มิถุนายน

ปฏิทินกิจกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มีนาคม

 ปฎิทินกิจกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือน  กุมภาพันธ์


                          
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์
02 - 986 - 9213 - 9, โทรสาร 02 - 986 - 9205