ภาพกิจกรรมคณะ

 

หน่วยทันตกรรมพระราชทานร่วมกับสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ จัดบริการทางการแพทย์และทันตกรรมในกิจกรรม "ธรรมศาสตร์พบประชาชน ครั้งที่ 10" เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ณ วัดบ้านไร่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โดยมีผู้เข้ารับบริการประมาณ 200 คน

พิธีไหว้ครู และมอบเสื้อกาวน์

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ รุ่นที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2559 วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง 302 ชั้น 3 อาคารราชสุดา


                          
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์
02 - 986 - 9213 - 9, โทรสาร 02 - 986 - 9205