ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. ศิริวรรณ สืบนุการณ์

Professor Dr. Siriwan Suebnukarn, D.D.S., Ph.D.

Work Address  

Faculty of Dentistry Thammasat University Khlongluang, Pathumthani, Thailand 12121

Phone   (66) 02-986-9213 ext. 7150
Fax   (66) 02-986-9205
Home Page   http://www.dentistry.tu.ac.th/Dentistry/Pase%2004/Pase_01/Proflie/Text/Siriwan.htm
E-mail  

ssiriwan at tu.ac.th, siriwan.suebnukarn at gmail.com 

>>Curriculum Vitae and Publications<<

EDUCATION and TRAINING

Year

Degree

Institution

Discipline

1992

Doctor of Dental Surgery

Prince of Songkhla University, Faculty of Dentistry

Dentistry

1995

Graduate Diploma in Clinical Science

Chulalongkorn University, Faculty of Dentistry

Endodontology

1998

Certificate in Clinical skill program

World Society for pd Health Care, Osaka, Japan

Clinical skill programs

2001

Master of Science

Asian Institute of Technology, School of Engineering and Technology

Information Management

2005

Doctor of Philosophy

Asian Institute of Technology, School of Engineering and Technology

Information Management

 

 
คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12121
 โทรศัพท์ 02 - 986 - 9213 - 9 ,  โทรสาร 02 - 986 - 9205