ศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์   อาจารย์ทันตแพทย์   อาจารย์ประจำคณะทันตแพทย์

ศาสตราจารย์

 ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. สิทธิชัย ขุนทองแก้ว (Sittichai Koontongkaew)
  E - mail : koontongkaew@yahoo.com  เบอร์ 02-9869213 #7126

 ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. ศิริวรรณ สืบนุการณ์ (Siriwan Suebnukarn)
  E - mail : ssiriwan@tu.ac.th / siriwan.suebnukarn@gmail.com   เบอร์ 02-9869213 #7133

 ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. วิภาวี  นิตยานันทะ (Wipawee Nittayananta)
  E - mail : -  เบอร์ 02-9869213

 

++  กลับไปหน้าเว็บไซต์  ++

คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12121
 โทรศัพท์ 02 - 986 - 9213 - 9 ,  โทรสาร 02 - 986 - 9205