คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย
จริยธรรมการวิจัยในคน
หน่วยวิจัยเฉพาะทาง
ข่าววิจัย
ติดต่อสอบถามหน่วยงาน
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 

ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ ปี 2562-2563

- ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ ปี 2562-2563
 


                          
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์
02 - 986 - 9213 - 9, โทรสาร 02 - 986 - 9205