ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินคณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2560
   
 

>>กลับไปหน้าแรก<<

 
คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12121
 โทรศัพท์ 02 - 986 - 9213 - 9 ,  โทรสาร 02 - 986 - 9205